STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Âm thoa thử thính lực Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Âm thoa thử thính lực làm bằng thép không gỉ y tế, có tác dụng thử thính lực bệnh nhân trong khám tai mũi họng. Quy tắc 5.1, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A