STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng MICROALBUMIN/ URINARY PROTEIN MALB/UPROT CONTROL/1478-0188 MEDICON HELLAS S.A MEDICON HELLAS S.A Vật liệu kiểm soát dùng để nội kiểm chất lượng hiệu suất phân tích của Xét nghiệm Albumin trong nước tiểu và Protein trong nước tiểu của MEDICON Quy tắc 6-Phần III- Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B