STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV PreciControl Anti-HCV/03290379190 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH PreciControl Anti‑HCV được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti‑HCV II trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. Quy tắc 1.1 và 1.2, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại D