STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Ivoclar Vivadent AG Dùng để hàn răng đối với những răng bị sâu, bể, mẻ và bị mất răng Quy tắc 8, phần II của Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B