STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm Thủy tinh thể Comport L – C24L6083 RET, Inc., Hàn Quốc RET, Inc., Hàn Quốc Sử dụng trong phẫu thuật nhãn khoa. Đặt Thủy tinh thể vào súng để bơm trực tiếp Thủy tinh thể vào vết mổ. Quy tắc 6 TTBYT Loại B