STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật và phụ kiện 4085 General Surgical Table; CMAX3 & CMAX3 – Drive Surgical Table; Surginox General Surgical Table; Easymax General Surgical Table; Himax Surgical Table; Surginox Surgical Table; Cmax X-ray Table ; STERIS SAS STERIS Corporation Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn phẫu thuật và phụ kiện 4085 General Surgical Table; CMAX3 & CMAX3 – Drive Surgical Table; Surginox General Surgical Table; Easymax General Surgical Table; Himax Surgical Table; Surginox Surgical Table; Cmax X-ray Table ; STERIS Corporation STERIS Corporation Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A