STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 ICO50med Memmert/Đức Memmert/Đức Được sử dụng trong: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô Quy tắc 12 TTBYT Loại A