STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser xung dài Alexandrite 750nm và Nd:YAG 1064nm theo danh mục Lutronic Corporation, Hàn Quốc Lutronic Corporation, Hàn Quốc dùng để triệt lông, ... Quy tắc 9 TTBYT Loại B