STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Wuhan Huawei Technology Co., Ltd Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết cắt, vết thương bị trầy ngoài da Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A