STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng gắn phục hình Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Deutschland GmbH - Hàn hoàn thiện các cố định toàn sứ, composite, kim loại inlays, onlays, mão và cầu răng; 2-3 cầu đơn vị của Maryland và cầu đường / onlay 3 đơn vị (chống chỉ định cho bệnh nhân bị bruxism hoặc viêm nha chu) - Hàn hoàn thiện chốt và đinh vít - Hàn hoàn thiện các cố định toàn sứ, composite, kim loại trên các trụ đỡ implant. Hàn hoàn thiện cho các trụ hai mảnh Lava zirconia Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B