STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm hàm giả 30-70018 Paltop Advanced Dental Solutions Ltd. Paltop Advanced Dental Solutions Ltd. Được sử dụng trong labo nha khoa để chế tác răng giả nha khoa theo chỉ định của bác sĩ nha khoa Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B