STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật APT-TD01; APT-TD02; APT-TD03 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Mũ phẫu thuật TD-M1; TD-M2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bộ áo choàng phẫu thuật TD01; TD02; TD03 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A