STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả hấp phụ Bilirubin Theo phụ lục Theo phụ lục JAFRON Biomedical Co., Ltd Được sử dụng đặc trưng hấp phụ bilirubin và axit mật. Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại C