STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả hấp phụ máu Theo phụ lục Theo phụ lục JAFRON Biomedical Co.,Ltd Quả hấp phụ máu được sử dụng cho tuần hoàn ngoài cơ thể, chỉ định để loại bỏ các phân tử nội sinh và ngoại sinh Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại C