STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cho ăn trọng lực các cỡ ST-DR-01 Changzhou City CareU Medical Instruments Co.,Ltd Changzhou City CareU Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để chứa và bơm thức ăn vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại A