STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị các bệnh lý về da và phụ kiện kèm theo Excilite µ DEKA M.E.L.A. s.r.l DEKA M.E.L.A. s.r.l Mất sắc tố,Vẩy nến , Bạch biến, Viêm da dị ứng, Rụng tóc từng mảng, U sùi thể nấm Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B