STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Khám SK-B1 / SKF-B; Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd, Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd, Dùng làm bàn khám, chữa bệnh,thủ thuật sản phụ khoa cho bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Xe đẩy, băng ca SKC-1B2 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để cứu thương, di chuyển, nâng đỡ bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A