STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẩu thuật vải không dệt Theo phụ lục Theo phụ lục Aomei Medical (Hubei) Protective Equipment Co., Ltd- Trung Quốc Bảo hộ bên ngoài quần áo. Sử dụng trong môi trường y tế, trong phẫu thuật. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A