STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thìa nạo 11-0230 LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống hút 16-0289 16-0268 LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Hộp hấp dụng cụ 07-0466 07-0469 LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG LAWTON Medizintechnik GmbH & Co.KG Sử dụng đựng dụng cụ phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A