STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin Alinity c Gentamicin Reagent Kit/08P5520 Microgenics Corporation B-R-A-H-M-S GmbH Xét nghiệm Alinity c Gentamicin được sử dụng để định lượng gentamicin trong huyết thanh hay huyết tương người trên máy phân tích Alinity c. Kết quả xét nghiệm được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị việc sử dụng gentamicin quá liều hoặc theo dõi nồng độ gentamicin để đảm bảo việc điều trị thích hợp. Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C