STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm khí CO2 và phụ kiện tiêu chuẩn VMX-1020A VIMAP Technologies S.I.., Tây Ban Nha VIMAP Technologies S.I.., Tây Ban Nha Sử dụng để bơm khí CO2 Quy tắc 11 TTBYT Loại C