STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy giúp thở: máy nén khí 6481787 Maquet Maquet Cung cấp khí nén cho máy giúp thở Quy tắc 9 TTBYT Loại C