STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU LIPOcel Jeisys Medical Inc., Hàn Quốc Jeisys Medical Inc., Hàn Quốc Điều trị giảm mỡ mà không cần phẫu thuật Quy tắc 9 TTBYT Loại B