STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ HIFU ULTRAcel Q+ Jeisys Medical Inc., Hàn Quốc Jeisys Medical Inc., Hàn Quốc Điều trị thẩm mĩ da Quy tắc 9 TTBYT Loại B