STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng rửa dụng cụ (Air/water spray gun) GUN FOR MATERIAL CLEANING WITH PRESSURIZED AIR/WATER Stockert Instrumente GmbH, Germany Stockert Instrumente GmbH, Germany Dùng để rửa các dụng cụ y tế Quy tắc 15 TTBYT Loại B