STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy dụng cụ (Drying Cabinet) MDC_A METALARREDINOX S.R.L ANTONIO MATACHANA S.A Tủ sấy nhằm để sấy các loại dụng cụ y tế và thiết bị gây mê Quy Tắc 15 TTBYT Loại C