STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ mở dạ dày qua da S-PEG-24; S-PEG-20 Shaili Endoscopy, Ấn Độ Shaili Endoscopy, Ấn Độ Là vật tư tiêu hao Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da S-GRT-20; S-GRT-24 Shaili Endoscopy, Ấn Độ Shaili Endoscopy, Ấn Độ Là vật tư tiêu hao Quy tắc 8 TTBYT Loại C