STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản, Bàn mổ điện Theo phụ lục Theo phụ lục Shangdong Chenhong Medical Technology., Ltd/China Bàn khám sản: Được sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình khám sản phụ khoa, sanh đẻ Bàn mổ điện: Được sử dụng để bệnh nhân nằm trong khi phẫu thuật những ca mổ, phẫu thuật lớn và phức tạp. Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A