STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị Gavi GAVI-INS-01 Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Genea Biomedx Pty Ltd, Australia Máy Gavi được thiết kế sử dụng trong phòng khám Quy tắc 2 TTBYT Loại B