STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ thủy tinh nha khoa theo danh mục Cendres+Mestaux SA; Swizerland Cendres+Mestaux SA; Swizerland Mục đích là phục hình mẫu khuôn răng Quy tắc 4 TTBYT Loại A