STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy Tinh thể nhân tạo GALAXYFOLD danh mục đi kèm ELLIS OPHTHALMIC, TECHNOLOGIES,INC,MỸ ELLIS OPHTHALMIC, TECHNOLOGIES,INC,MỸ KHẮC PHỤ THỊ GIÁC THIẾU THỦY TINH THỂ Quy tắc 8 TTBYT Loại C