STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 thông xoang thủy - vạn nhân khang TTĐY.01 công ti cổ phần dược và thiết bị y tế CAREPHAR/Việt nam công ti TNHH Ứng dụng và phát triển tinh hoa đông y/việt nam qíup koang mũi thông thoáng , dễ thở , giúp tai sạch sẽ Quy tắc 5 TTBYT Loại A