STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bông y tế các loại vô trùng và không vô trùng các cỡ. B-01 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để hút dịch, thấm máu và rửa vết thương, chèn lót bảo vệ vết thương. Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gạc phẩu thuật các loại vô trùng và không vô trùng các cỡ. GPT-02 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để hút dịch, thấm máu và rửa vết thương, chèn lót bảo vệ vết thương. Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bông gạc đắp vết các loại vô trùng BG-03 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để hút dịch, thấm máu và rửa vết thương, chèn lót bảo vệ vết thương. Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng cuộn vải các cỡ. BgC-04 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để băng bó bảo vệ vết thương tổn. Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Băng thun các cỡ BT.05 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để cố định khi bị thương tổn phần xương Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Gạc Vaseline GV.06 Tasupharm, Việt Nam Tasupharm, Việt Nam Dùng để đắp lên vết thương bị bỏng Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A