STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gạc hút y tế tiệt trùng Gạc-TT-II-74 Công ty An Phát Phát, Việt Nam Công ty An Phát Phát, Việt Nam Lau máu, Băng vết thương tránh các tác nhân bên ngoài Mục 1, Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gạc hút y tế không tiệt trùng Gạc-KTT-II-74 Công ty An Phát Phát, Việt Nam Công ty An Phát Phát, Việt Nam Lau máu, Băng vết thương tránh các tác nhân bên ngoài Mục 1, Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Chỉ phản quang 55/A;35/A Wuhan Uniway Trading Co., Ltd, Trung Quốc Wuhan Uniway Trading Co., Ltd, Trung Quốc Dụng cụ kết hợp với gạc y tế phục vụ qua trình phẫu thuật và cố định vết thương. Mục 1, Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tăm bông vô trùng TB - III-08 Wuhan Uniway Trading Co., Ltd, Trung Quốc Wuhan Uniway Trading Co., Ltd, Trung Quốc Dụng cụ vệ sinh vết thương hở, trầy xước. Mục 1, Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A