STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Asan Easy Test PSA IVD-07 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
2 Asan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag IVD-08 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
3 Asan Easy Test Dengue IgG/IgM IVD-09 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
4 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100 IVD-10 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xét nghiêm Qui tắc 3 TTBYT Loại C
5 Asan Easy Test Influenza A/B IVD-11 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
6 Asan Easy Test Rota Strip IVD-12 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C