STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Shiva Products Ghi nhận khớp cắn của bệnh nhân cần điều trị phục hình. QT5, phần II, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A