STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chuyên dùng trong y tế HL-AMS; HL-MS1; HL-MS2; HL-MS3; HL-MS3-A Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Chuyên dùng dể đựng các dụng cụ y tế trong phẫu thuật Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Bục tập bước HL-SFS130; HL-SFS180; HL-SFS250; HL-SFS850; HL-SFS851; HL-SFSC950; HL-OSF430-1; HLOSF430-2; HL-OSF430-3; HL-OSF700; HL-OSFS430; HLOSFS700; HL-TSF430; HL-TSF700; HL-TSFS430; HLTSFS700; HL-OSFH430; HL-OSFH430-1; HL-SF850-12; HLORF350; HL-ORFS350 Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Hanlim Medical Equipment Co., Ltd Dùng cho người bệnh tập phục hồi sau chấn thương Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A