STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ AG-OT009 Jiangsu Aegean Technology Co., Ltd, Jiangsu Aegean Technology Co., Ltd, Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A