STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải Theo phụ lục Theo phụ lục SENSA CORE MEDICAL INSTRUMENTATION PVT. LTD, India Dùng trong chẩn đoán IVD Quy tắc 6 TTBYT Loại B