STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu soi mòn men răng SPIDENT Fine Etch 37-5 Spident Co., LTD Spident Co., LTD dùng để làm mòn men răng trong quá trình thực hiện điều trị nha khoa Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B