STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH CF-609N Nipro Corporation Odate Factory NIPRO CORPORATION Quả lọc nước và dịch siêu sạch CF-609N chỉ định sử dụng gắn sau máy chạy thận nhân tạo giúp tăng cường làm sạch nước và dịch bằng cách loại bỏ các độc tố, xác vi khuẩn…Thường được sử dụng để làm tăng độ tinh khiết của chất lượng nước và dịch sử dụng trong: thẩm tách, siêu lọc dịch lọc thận nhân tạo HD, siêu lọc dịch lọc và dịch bù thận nhân tạo HDF online Quy tắc 11, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B