STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm HyperLUX M.I.TECHNOLOGY M.I.TECHNOLOGY Điều trị da liễu trẻ hóa căng da Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B