STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân 2 tay quay NIHOPHAWA-N260 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, cấp cứu cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, ... Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân 3 tay quay NIHOPHAWA-N350 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, cấp cứu cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám,... Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn chuyển dụng cụ Inox Bàn chia thuốc theo thang/HP-BCT180 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chia thuốc theo thang trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn tiếp dụng cụ inox Bàn để dụng cụ/HP-BDC03 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Sử dụng để dụng cụ trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…. Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn phẫu thuật lưu động inox Bàn tiểu phẫu/HP-BTP02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Sử dụng trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn đón nhi Inox Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh/HP-BTSS04 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, cấp cứu cho bệnh nhân nhi trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Xe đẩy Inox Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ/HP-XĐ5 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để cấp phát thuốc và dụng cụ trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…. Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Giường bệnh nhân inox Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt/HP-GBH02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để điều trị trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Giá kê inox Giá kê đựng dược liệu/HP-GK4-150 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để đựng, phơi dược liệu trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A