STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Fisher & Paykel Healthcare Ltd Cung cấp khí thở được làm ẩm cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B