STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter IF Helicobacter Test IN FUNG Co., Ltd., Đài Loan IN FUNG Co., Ltd., Đài Loan xet nghiem Qui tắc 6 TTBYT Loại B