STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser điều trị các bệnh về da và phụ kiện đồng bộ kèm theo Smartxide Punto DEKA M.E.L.A. s.r.l DEKA M.E.L.A. s.r.l  Tái tạo bề mặt da/ trẻ hóa da.  Điều trị sẹo, sẹo mụn.  Trẻ hóa vùng kín Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C