STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 1.Máy điều trị nội nha 2.Máy nhổ răng 1.ENDO - RADAR 2.ULTRASUGERY WOODPECKER, TRUNG QUỐC WOODPECKER, TRUNG QUỐC Theo phụ lục Quy tắc 9 TTBYT Loại B