STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Các bộ phận tạo thành hệ thống trocar được dùng để tạo đường vào và giúp đưa các dụng cụ và đèn nội soi vào trường phẫu thuật. Trocar có thể được dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát, phụ khoa và tiết niệu. Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B