STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu 10 thông số Uri-Chek 10 SG - Urinalysis Reagent Strips Stanbio Laboratory, Mỹ EKF Diagnostics, Đức Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu Quy tắc 6 TTBYT Loại B