STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tuốc nơ vít dùng cho dụng cụ (Instruments Screw Drivers) Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrex Tuốc nơ vít dùng cho dụng cụ được sử dụng để hỗ trợ cho y tá, bác sĩ và kỹ thuật viên phẫu thuật trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Instruments Screw Drivers are used to support nurses, doctors, and surgical technicians for the treatment of patients. By prescription only. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B